توضیحات

رویکرد پژوهشی این کتاب، توجه به سکوت در دنیای ادبیات نمایشی است، اما در گسترۀ وسیع‌تر پژوهش‌های مکتوب، با اشاره‌ای گذرا به زمینه‌های روان‌شناسی، موسیقی، سیاست و ادبیات، به‌ چگونگی حضور سکوت در عرصۀ ادبیات نمایشی پرداخته می‌شود. هرچند در نگاهی واقع‌بینانه باید در نظر داشته
باشیم که در قلمرو هنر (ادب و اندیشه، نقش و خیال) و در نگاهی عرفانی، هرگونه خلقت و آفرینش، از دل سکوت بیرون می‌آید .
سکوت را، خودداری از گفتن و حرف نزدن نیز معنا کرده اند و همین معنا، ما را بر آن می دارد تا به دنبال چرایی این موضوع بریم: چرا حرف نمی زنیم و سکوت می کنیم؟ علت چیست؟