توضیحات

سیاهکل در واقع نام شهری کوچک در توابع گیلان است که شهرت تاریخی خود را از قیام مذکور کسب نمود. قیامی که حداقل از 9 نفر مهاجم شکل گرفته بود. انگیزه شکل‌گیری این گروهک در پی پیروزی‌های جنبش‌های چریکی ویتنام و کوبا همزمان با آن دوران بود سرکردگان این گروهک، بدون عنایت به تفاوت‌های فرهنگی کشورها دست به شبیه‌سازی این جنبش‌های چریکی در ایران زدند. جنبشی که هزینه آذوقه خود را از سرقت بانک‌های تهران و اسلحه و مهمات خود را از عراق وارد و تامین می‌نمودند. آنان در ابتدا امیدوار بودند توجه مساعد مردم جلب شده و گروه خود را توسعه بخشند اما در پی آن قیام معاون پاسگاه کشته و اعضای سیاهکل متواری شدند و در پی این واقعه درگیری‌ها بین جنبش و دولت تا 18 اسفند تداوم یافت سرانجام بنا به دلایلی که در کتاب بدان اشاره شد از جمله اتمام آذوقه، تصمیم به تسلیم گرفته شد از آن گروه 9 نفری 7 تن اسیر و دو نفر کشته شدند. در پی بازجویی‌ها مجموعا 33 تن شناسایی شدند که 17 نفر دستگیر، 13 نفر از آن شمار سریعا تیرباران شدند. نتیجتا گروه سیاهکل از هم پاشید و تعدادی که در شهرها و روستاها باقی مانده و از چنگ ساواک گریخته بودند در فروردین ماه 1350 اقدام به ترور سرتیپ پرویز فرسیو دادستان اداره دادرسی ارتش تهران نمودند و نهایتا به تاسیس سازمان چریک‌های فدایی خلق مبادرت نمودند.