توضیحات

کتاب «فن بیان, تمرین‌های عملی» نوشته «رضا شیرمرز» است. این کتاب، نخستین کتاب تالیفی به زبان فارسی، در حیطه‌ی پرورش بیان است که در آن تمرینات عملی و نت‌نویسی موسیقایی، محوریت تام دارند. درواقع نت‌نویسی ساده، محدوده‌های دقیق صدایی و کشیدگی آن‌ها تعیین‌شده و به یاری تمرینات، تئوری‌های موجود جنبه‌ی عملی به خود گرفته است. تمرینات مذکور، از جز به‌کل، حرکت می‌کنند و ماهیتی بسط یابنده و تصاعدی دارند. نکته‌ی دیگر این‌که در کتاب حاضر از تئوری پردازی خودداری شده، چراکه تمرینات آن، بر اساس تئوری‌های بیان صحنه‌ای – به شکل فردی و گروهی – طراحی‌شده‌اند و برآمده از تجربیات عملی کارگاه بیان دوسالانه‌ای هستند