توضیحات

نتایج تحقیقات نشان دهنده تأثیر درمان شناختی رفتاری (CBT) برای طیف وسیعی از مشکلات روانی شامل افسردگی، اضطراب، خشم، اختلالات خوردن، سوءاستفاده و مشکلات روابط است. تغییر افکار برای بهبود خلق وخو یک راهنمای عملی است که مهارت های این روش درمانی را به طور آشکار و گام به گام آموزش می دهد. این کتاب طراحی شده است تا به خوانندگان آموزش بدهد چطور مشکلات خود را بهتر بفهمند و در زندگی خود تغییرات اساسی ایجاد کنند یا به کمک درمانگر یا خودشان به تنهایی این کار را انجام بدهند. پزشکان می توانند از تغییر افکار برای بهبود خُلق و خو برای درمان سازمان یافته و بهتر آموختن مهارت ها به مراجع و کمک به مراجع برای ادامه فرایند درمان پس از این که درمان رسمی تمام شد، کمک بگیرند. با کاربرگ های متعدد و پرسشنامه خلق و خو، این کتاب به طور فعال مشارکت مراجع را در به کار بردن آنچه در درمان آموخته اند، در زندگی روزمره برمی انگیزد. مهارت های CBT مرحله به مرحله آموخته می شوند و همین طور که خوانندگان کتاب را دنبال می کنند، مهارت های جدید بر پایه مهارت های قبلی شکل می گیرند. ساختار کتاب به همراه نکته های مفید و راهنمایی ها برای این که چطور نکات مهم را انجام دهند، به خوانندگان کمک می کند قواعد CBT را با موفقیت به کار ببرند تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند و خوشبختی و رضایت بیشتری را در زندگی برای خود به ارمغان آورند.