توضیحات

موضوع این کتاب زیبایی شخصی، پوست و بهداشت می باشد.

هدف دارد که با ارائه ی روش ها و راهکارهای ساده و خانگی به شما آگاهی می بخشد و شما را در جهت رفع و برطرف کردن مشکلات زیبایی، بهداشتی هدایت نماید. نویسنده ی این اثر معتقد است که تمامی مشکلات مربوط به زیبایی به دلیل ناآگاهی خانم ها می باشد. شما می توانید ازاین کتاب نه تنها برای حل مشکلات شخصی خود، بلکه در جهت پیشرفت مراقبه های بهداشتی که در طول روز به عمل می آورید از آن بهره بگیرید و فواید و تاثیرات آن را با دختر، مادر، همکار و دوستان و اطرافیانتان تقسیم نمایید تا بتوانید پول و انرژی بیشتری را صرفه جویی کنید.کتاب حاضر شامل بیست و پنج فصل است که هر فصل با مطرح کردن موضوعات و مثال های متفاوت درباره ی زیبایی و بهداشت به شما راهکارهای مخصوص را ارائه می دهد.

دیان آیزونز در جای جای این کتاب به شما می گوید که مقدمه ی زیبایی و زیبا زیستن در نحوه ی نگرش شما به خود نهفته است. شما باید زیبا زندگی کنید، از تمامی اجزای بدنتان به خوبی مراقبت نمایید. او در فصل های مختلف این کتاب به موضوعاتی از قبیل آرایش چهره و مو، بارداری، راز مشاهیر، ضرورت های پزشکی و رژیم های لاغری فوری و چندین مطلب اساسی دیگر به طور مفصل تر پرداخته است.