توضیحات

«20 با 23 داستان از داستان‌نویسان نسل سوم» نوشته‌ی «جمال میرصادقی» نویسنده و منتقد ادبی معاصر است.

این کتاب گزیده داستان‌هایی از نویسندگان جوان را دربردارد که به عقیده‌ی میرصادقی، اگر نتوان این داستان‌ها را در ردیف داستان‌های کوتاه خوب نویسنده‌های ایران و جهان قرار داد، اما از نظر معنا و ساختار و نوع داستان چیزی از آن‌ها کم ندارند

کتاب حاضر مجموع دو کتاب نویسنده به نام‌های «22 داستان کوتاه از داستان‌نویسان نسل سوم» و «23 داستان از داستان نویسان امروز ایران» است. بخشی از داستان «مرا می‌شناسی؟» نوشته‌ی «نیلوفر نیاورانی» را می‌خوانیم:

«بهت چیزی نگفته بودم؟ به هیچ کس چیزی نگفتم. حالا هم چه وقتی دارم بهت می‌گویم. حالا که با لباس سیاه آمدی ختم داییم. خیلی چاق شدم؟ فهمیدم که وقتی آمدی من را نشناختی. شاید هم به خاطر موهایم است که این قدر کوتاه کردم. نه، نگو من را شناختی. هیچ کس با این وضع من را نمی‌شناسد. از ریخت و قیافه افتاده‌ام، اصلا حالم خوب نیست، ببین دست‌هایم چطوری می لرزد؟ ببینم هنوز ازدواج نکردی؟ بهتر، شوهر را می‌خواهی چکار؟ یادش به خیر چقدر توی مدرسه خوش بودیم. هیچ وقت فکر این روزها را نمی‌کردم. چه روزهای خوبی بود، هر روز هی چاق نمی شدم.»