توضیحات

اين كتاب همچنين تلاش دارد تا ضمن ارائه راه‌كارهاي مناسب و آموزش‌هاي تكميلي در جهت يادآوري آموزه‌هاي پيشين، شما را در كامل كردن توانمندي‌هايتان در جهت خلق آثار و رفع معايب احتمالي آن‌ها ياري‌رسان باشد. اين نوشتار با هدف تربيت منتقدين آثار هنري و به خصوص آثار گرافيك تدوين نشده است، بلكه تنها مسير طولاني اين امر و شيوه صحيح برداشتن گام‌هاي نخست را به شما نشان مي‌دهد. در اين راه اشاره‌هايي هر چند مختصر به تعاريفي همچون سبك و مكتب، مفاهيم تخصصي حوزه گرافيك و نيز اصطلاحاتي مانند ساختارگرايي، ساختار‌شكني، مدرنيسم، پسامدرنيسم، فرماليسم، سمبليسم، كلاسي‌سيم، رمانتيسم، ارنمنتاليسم و… خواهيم داشت.