توضیحات

زندگي زناشويي امروز بدون هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي مدرن و مكتوب به ثمر نمي‌نشيند. سال‌هاي زيادي با زن و شوهرها مشاوره كردم و نقص برنامه‌ريزي را يكي از نقطه ضعف‌هاي آنان در زندگي مشترك يافتم. زن‌ها و مردهايي كه آرزوهاي زيادي دارند اما آن‌ها را مديريت زمان نكرده‌اند و بعد از مدتي سرخوردگي تمام وجود آن‌ها را تصاحب مي‌كند؛ لذا بهتر ديدم تجربياتم را به رشته تحرير دربياورم و سرآغاز بحث مديريت زمان در زندگي زناشويي در فرهنگ ايراني باشم؛ باشد كه قبول افتد و زمينه بحث و تبادل نظر در خانواده‌ها فراهم بشود و اين علم را حلقه مفقوده زندگي امروز خود بدانند، آن را آموزش ببينند و آن‌گاه در دراز مدت آثار مثبتش را در تحقق آرزوها و روياهايشان ببينند.