توضیحات

اری دلوکا نویسنده مشهور ایتالیایی زاده ی شهر رویایی ناپل است.داستان های زیبا و جذابش به بسیاری از زبان های دنیا ترجمه شده است.در جهان خواننده های بسیاری پیدا کرده است وجوایززیادی نصیبش کرده است.

داستان ماهی ها همیشه بیدارندحکایتی است اززندگی و زیبایی های زندگی…نگاهی است به گذشته و پلی است به آینده. نگاه کاشف کنجکاوی است که به شوق عشق و به شور دوستی و صلح به دنبال آگاهی و آزادی انسان سال ها است که به جد وجهد قلم و قدم می زند.این کتاب از پر فروش ترین آثار اواست که اولین بار درایتالیا به چاپ رسید.وبه زبان های مختلفی ترجمه و خوانندگان بسیاری یافت.