توضیحات

کتاب فرزندان انقلاب به شرح تاریخ وفرهنگ فرانسه درسال های (1779تا1914)می پردازد.این اثرشامل پانزده فصل می باشد.فصل ها

ازاین قرار است:«انقلاب یا اجماع»«کشف فرانسه» «جامعه تقسیم بندی شده»«مذهب وانقلاب»«شوربختی زن بودن»«نبوغ هنروفرهنگ بورژوایی»«فرانسه درآیینه ی بیگانه».«چنگ وکمون از(1870تا1871)»«اجتماع بازیافته»«آشتی پاریس واستان ها»«انسجام طبقاتی».«جدایی دین از دولت واحیای دینی».«فمنیسم وناکامی های آن»«مدرنیسم وفرهنگ توده گیر»و«بازسازی ملت»

فرزندان انقلاب بزرگ فرانسه حاصل تحمل جنگ ها،انقلاب ها،و وحشت های خاص خود بوده است.تاریخ نومایه و درخشان رابرت جیلدیا گستره ی گوناگون و پهناوری را دربر می گیرد: از انقلابیون جان بر کف، سرباز و کیشیش و دهقان و… تا چهره‌های ادبی تابناک چون انوره دو بالزاک، ویکتور هوگو، استاندال، گوستاو فلوبر و امیل زولا. آن‌چه که کار این تاریخ‌دان نوآور را برجسته می‌کند، کاوش و باریک‌سنجی دقیق در زمانه‌ای پرجوش‌وخروش و در حال دگرگونی درنگ‌پذیر، و پی‌جویی در همه‌ی جنبه‌های زندگی مردمانی است که در هر شرایطی بر حق آزاد زیستن خود پا می‌فشارند و در راه آزادی از فدا کردن جان خود دریغ ندارند.»