توضیحات

كتاب حاضر خلاصه اي از كتاب اول واندميكر، چاق و بيمار يا لاغر و سالم، و مكمل كتاب دوم او، قابلمه را فراموش كن، است كه مورد تاييد پزشكان ايالات متحده قرار گرفته.

نويسنده با شرح فوايد استفاده از غذاهاي طبيعي و تازه و خام خواري و همچنين مطالعه و بررسي اثرات تغذيه بر سلامتي، مخاطب خود را در مسير سلامتي و شفابخشي قرار مي دهد.

مصرف پروتئين بالا به معناي پيري زودرس و دژنراسيون زودرس است. مصرف زياد پروتئين يك بار سنگين براي كبد و كليه است. باعث ايجاد شرايط اسيدي مضر در خون و بافت ها مي شود كه بايد توسط مواد معدني گران بهاي ذخيره شده در استخوان ها، دندان ها و بافت ها خنثي شود. اين بدان معني است كه بعد از هر وعده مصرف زياد پروتئين، چند گرم كلسيم مهم بدنتان به كاسه توالت مي رود. پروتئين در بافت هاي نرم بدن (مانند رحم و اندام جنسي)، شريان ها، چشم ها (آب مرواريد)، كليه ها (سنگ كليه)، پوست (چين و چروك)، مفاصل (كمردرد، گوژپشتي)، دريچه هاي قلب (گرفتگي دريچه قلب) رسوب مي كند. رژيم هاي غذايي حاوي پروتئين بالا باعث تجمع فسفر، گوگرد، اسيداوريك و ساير اسيدها و درنتيجه از دست رفتن مواد معدني استخوان و ايجاد رسوبات كلسيم در بافت مي شوند. ما انسان ها مانند حيوانات گوشت خوار، آنزيم هضم گوشت براي خنثي كردن اسيداوريك را نداريم.