توضیحات

اریک هابسبام تحولی را که انقلاب دوگانه در همه‌ی عرصه‌های حیات اروپایی به بار آورد با با وضوح تحلیلی درخشان دنبال می‌کند: در راهبری جنگ و دیپلماسی، در نواحی صنعتی جدید و مسئله‌ی زمین، در میان طبقه‌ی دهقان و بورژوازی و اشرافیت، در روش‌های حکومت و انقلاب، در علم و دین و فلسفه و نیز در ادبیات و هنر. اما او این دوره را بالاخص دوره‌ای می‌بیند که سرمایه‌داری صنعتی در اروپا دایر شد و اروپا تا یک قرن بر مابقی جهان سلطه یافت. اریک هابسبام شرحی جذاب و بدیع، پرشور اما عینی از مهم‌ترین دوره‌ی شصت‌ساله‌ی تاریخ اروپا پدید آورده است.