توضیحات

به دنبال کار پژوهشی‌ام درباره نسل داستان‌نویسی معاصر ایران، تحقیقی را نیز درباره زنان داستان‌نویس بعد از انقلاب آغاز کرده‌ام و در آن به انتخاب 56 داستان از 56 مجموعه داستان پرداخته‌ام. برای هر کدام نیز یک تفسیر نوشته‌ام. کارم به گونه‌ای بوده که از هر مجموعه ارزشمند یک داستان انتخاب کرده باشم.
در این سری از کارهای پژوهشی، که یک دوره بررسی آثار داستان‌نویسان از دهه 30 تا انقلاب بود، حدود 22 داستان از نویسندگان این دوره انتخاب کردم و برای هرکدام هم شرح و تفسیری نوشتم که در آن بین، اولین نویسنده احسان طبری و آخری غزاله علیزاده بود.