توضیحات

این کتاب به صورت هفته به هفته، از هفته اول تا هفته چهلم بارداری، اطلاعات هر دوره را در اختیار خواننده قرار می‌دهد. اگر شما می‌خواهید این کتاب را مطالعه کنید حتما تصمیم به بارداری دارید یا در حال حاضر باردار هستید؛ یا این‌که در گذشته نیمی از راه بارداری را طی کرده‌اید اما هنوز احتیاج به راهنمایی و کمک دارید. در همه این حالت‌ها این کتاب راهنمای بسیار خوبی برای شماست. برای شروع کار، می‌توانید راهنمایی‌ها را به ترتیب هفته‌ای که در آن هستید بخوانید یا این‌که سوالات خود در طی بارداری را با مراجعه به فهرست و مشاهده عناوین پیدا کنید و توضیحات آن را مطالعه کنید. اگر مطالب را هفته به هفته دنبال کنید متوجه برخی عناوین تکراری در فصل‌های مختلف می‌شوید؛ دلیل این تکرار، وجود نشانه‌های مشترکی در هفته اول و آخر است، اما این نشانه‌ها می‌توانند در هفته اول به یک شکل و در هفته آخر به شکلی دیگر نمود پیدا کنند. به‌علاوه تمام تجربیات، در مورد افراد مختلف یکسان نیست و ممکن است این علائم در هفته‌های متفاوتی برای هر فرد اتفاق بیفتد. همچنین این کتاب به شما کمک می‌کند تا برآوردی درست‌تر از روز تولد فرزندتان داشته باشید. بدون شک، راهنمای هفته به هفته بارداری در طول این دوره حساس به کمک‌تان خواهد شتافت و بسیاری از سوالات‌شما را پاسخ خواهد داد.