توضیحات

زنان با مطالعه ی این کتاب به شناخت بیشتری نسبت به خود دست می یابند و می توانند نیازهای قلبی خود را بهتر با مرد زندگی شان در میان بگذارند. مردان نیز خواهند توانست نیازها و علایق زنانه را بهتر درک کرده و آن ها را بیشتر دوست داشته باشند. این کتاب برای خشم زنانه راهکارهایی ارائه کرده است که مردان با به کارگیری این راهکارها به راحتی خواهند توانست آن را کنترل کرده و به همسرانشان عشق بورزند. برای مردان بسیارسخت است که با کسب مهارت های احساسی، همان گونه که زنان انتظار دارند، صمیمی تر و احساسی تر رفتار کنند و روح و قلب زن زندگی شان را درک کنند. نویسنده از خواسته های مردان برایمان سخن می گوید و به هیچ وجه قصد ندارد چیزی از مردانگی بکاهد. دنیای زنان برای مردان بسیار پیچیده، گیج کننده و اسرار آمیز است. این کتاب راز های جنسی زنانه را برای مردان آشکار می سازد. کتاب برای مردانی که می خواهند در روابط احساسی و تفاهم و هماهنگی با زن زندگی شان موفق تر و قدرتمند تر باشند، بسیار مناسب است. دکتر باربارا در این کتاب تجربیات شخصی خود، نزدیکان و نتایج حاصله از توزیع هزاران هزار پرسشنامه در میان زنان را نیز گنجانده است.