توضیحات

کتاب حاضر در بردارنده پنج نمایش‌نامه با این عناوین است : دعوت , دست بالای دست , خوشا به حال برد باران , پیام زن دانا و خانه روشنی. خانه روشنی یکی از نمایش‌های این مجموعه است که شخصیت‌های آن را دکتر نظامی , تیمسار و استوار تشکیل می‌دهند. اولین صحنه در اتاق خواب تیمسار به روی پرده می‌آید. تیمسار بیمار است و در اتاقی نیمه تاریک در روی تخت خوابیده است.

او با فلج شدن سمت چپ بدنش توانایی حرکت ندارد. دکتر نظامی او را معاینه کرده از اتاق خارج می‌شود. در این هنگام تیمسار با صدایی ضعیف دکتر را صدا کرده از او می‌خواهد تا نظر قطعی خود را بیان کند. بیماری او طبق نظر پزشکان درمان‌ناپذیر است , اما دکتر نظامی عقیده‌ای جز این دارد. دکتر خطاب به تیمسار می‌گوید که بیماری او به زودی بهبود خواهد یافت. تیمسار از شنیدن این حرف متعجب شده از دکتر می‌خواهد تا او را دوباره معاینه کند. دکتر نیز با اطمینان او را معاینه کرده امیدوار می‌سازد. در حالی که …