توضیحات

بارداری زمانیست که بسیار هیجان و لذت و تا مقداری اضطراب و هم اکنون ترس دارد.مخصوصا در وقتی که نخستین بارداری کودکتان موجودی شگفت انگیز از خلقت شما باشد.و یاد می گیرد که کودک در جسم شما چطور بزرگ شود و کامل شود.شما می بایست پیش از آغاز بارداری از وضعیت مناسب سلامتی خود اطمینان داشته باشید.با کمک کردن و حمایتهای همسر و خانواده و مراقبت ها و توصیه های بسیار مناسب پزشکی می شود مسایل را به کمترین حد رساند.بیشتر خانم ها این زمان را بدون مشکل می گذرانند ولی برخی این گونه نخواهند بود.فهمیدن اینکه چه رویدادی واسه ی شما افتاده است و می بایست که چیزی را در طول بارداری و زایمان انتظار داشته باشید مهم است در نتیجه ی آن ترس و اضطراب نداشته باشند و مراقب خود باشند.بیشتر زنان هنگامی که در چندین هفته نخست حاملگی تصویر سونوگرافی را دیده اند و بعد از زمانی حرکات کودک را در رحم احساس خواهند کرد تعجب می کنند و به دنیا آوردن او لحظه ای بسیار شگفت آور است. نخستین تماس پوستی با نوزاد لرزشی را ایجاد می سازد.پس از مدتی هنگامی کودک صداهایی ایجاد خواهد کرد که دست شما را می گیرد و به هر نوع شوخی پاسخ می دهد لذت شما حد و مرزی ندارد.