توضیحات

«تنفس با انرژی کی» اثر کوئیچی توهه، استاد آیکیدو با ترجمه اساتید هنرهای رزمی عادل و عارف شیرازی است.

این اثر در وصف انرژی‌ای موسوم به «کی»، نوشته شده که در فرهنگ ژاپنی از انرژی‌های هستی محسوب می‌شود.

«کی» یک روش تنفسی موثر است که تنفس از درون را آموزش می‌دهد. روش تنفس کی از تنفس قدیمی شینتو به نام «میسوگی نو کوکیو هو» آمده است. ویژگی بارز تنفس کی، تنفس ذهن و بدن به صورت یکجا به طور طبیعی است. در تنفس کی نیازی نیست که شما تنفس خود را کنترل و یا به عمد آن را متوقف کنید، فقط به راحتی با وضعیتی طبیعی نفس می‌کشید.

با مطالعه این کتاب علاوه بر آموختن این روش نکات ارزشمندی درباره وحدت ذهن و بدن خواهید آموخت.