توضیحات

تقدیر نوشته مونا برزویی که شامل ترانه ها یی است که توسط خواننده ها مختلف اجرا شده ، ترانه های اجرا نشده هم است که برای خواننده  ممکن است که تازگی داشته باشد.

باید تورو پیدا کنم ……شاید هنوزم دیر نیست

توساده دل کندی ولی…تقدیر بی تقصیر نیست

با اینکه بی تاب منی…..بازم من وخط می زنی

باید تورو پیدا کنم…….تو با خودت هم دشمنی

کی با یه جمله مثل من…..می تونه آرومت کنه؟

اون لحظه های آخراز…. رفتن پشیموت کنه؟

دلگیرم از این شهرسرد….این کوچه های بی عبور

وقتی به من فکر می کنی….حس می کنم ازراه دور