توضیحات

این کتاب برای کسانى نوشته شده است که تندرست نیستند و باید رژیم‌های مشکل و ناکارآمد بگیرند، رژیم‌هایی که بیمار‌کننده است. راز موفقیت این روش تغذیه‌، ترکیب درست و اصولی مواد غذایى است تا کار هضم مختل نشود و هر کدام از ارگان‌های بدن کار خود را به درستى انجام دهند. «چه وقت و چگونه باید خورد»، موضوع این کتاب است! این اثر، برنامه غذایى چهار هفته‌ای برای تندرستى و شادابى به شما پیشنهاد می‌کند که ساده و در عین حال مطمئن و سالم است. در این روش نباید تعداد کالری‌ها را بشمارید یا کم بخورید و خود را محدود کنید. با مطالعه این کتاب شما واقعاً لذت خوردن را یاد می‌گیرید. وزن شما به‌طور طبیعى کم می‌شود و به‌حالت طبیعى باز‌می‌گردد و همیشه وزن ثابتی خواهید داشت.