توضیحات

«این کیمیای هستی» (جمال‌شناسی و جهانِ شعر) شامل مقالات و درسنامه‌ها محمدرضا شفیعی کدکنی درباره‌ی حافظ است. این مجموعه که به صورت بریده بریده در چندین مجله چاپ شده بود در یک کتاب سه جلدی به همت نشر سخن منتشر شده است. دفتر اول این مجموعه مقالات بلند و کوتاهی است که نکاتی را درباره‌ی هنر شاعری حافظ مطرح می‌کند. از نظر خود شفیعی «حرف تکراری دیگران در آن وجود ندارد، دست کم از این چشم‌اندازی که من به موضوع نگریسته‌ام، وگرنه حق با کسی است که گفت: در زیر آسمان کبود هیچ چیز تازه‌ای وجود ندارد».در مجلد اول کتاب، پیرامون بوطیقای حافظ و معنای شعرش یا چندمعنایی شعرش و حتی تضادهای گفتاری حافظ پرداخته می‌شود. در واقع، توضیحی است برای فهم یک بیت یا یک مصراع حافظ نوعی بحث فیلولوژیک در معنی دقیق کلمه.در مجلد دوم، نویسنده به برخی از مسائل زندگی شاعر می‌پردازد.در آخرین مجلد کتاب، حقیقت ارتباط حافظ و ارباب ملامت و قنلدریه مورد بحث قرار می‌گیرد و از چهره‌ی قلندر در شعر حافظ بازگو می‌شود. این مجلد تجمع و گردآوری یادداشت‌های دانشجویان دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران است که در طول سال‌ها از کلاس‌های درس حافظ استاد به سلیقه و پسند خود برداشته‌اند.