توضیحات

کتاب «همچون کوچه ای بی انتها» ترجمه‌ای است از اشعار 24 شاعر از نقاط مختلف جهان به همراه تعداد زیادی هایکوی ژاپنی. احمد شاملو این کتاب را نخستین بار در سال 1352 منتشر کرد و برای بخش‌های لازم، مانند شعر آمریکای سیاهان و شعر معاصر یونان، معرفی کوتاهی نوشته است .در این کتاب با ترجمه های زیبایی از شاعرانی چون لورکت – مارگوت بیکل – و… روبرو می شویم و همچنین زندگی نامه کوتاه از لورکا و شب اعدامش. شعری از پل الوار را می‌خوانیم: تو را دوست می‌دارم/ تو را به جای همه زنانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم/ تو را به جای همه روزگارانی که نمی‌زیسته‌ام دوست می‌دارم/ برای خاطر عطر گسترده بیکران/ و برای خاطر عطر نان گرم/ برای خاطر برفی که آب می‌شود،/ برای خاطر نخستین گل‌ها/ برای خاطر جانوران پاکی که آدمی نمی‌رماندشان/ تو را برای خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم/ تو را به جای همه زنانی که دوست نمی‌دارم دوست می‌دارم./ جز تو ، که مرا منعکس تواند کرد؟/ من خود، خویشتن را بس اندک می‌بینم./ بی تو جز گستره بی‌کرانه نمی‌بینم/ میان گذشته و امروز./ از جدار آینه خویش گذشتن نتوانستم/ می‌بایست تا زندگی را لغت به لغت فرا گیرم/ راست از آنگونه که لغت به لغت از یادش می‌برند./ تو را دوست می‌دارم برای خاطر فرزانگیت که از آن من نیست/ تو را برای خاطر سلامت/ به رغم همه آن چیزها/ که به جز وهمی نیست دوست می‌دارم/ برای خاطر این قلب جاودانی که بازش نمی‌دارم/ تو می‌پنداری که شکی، حال آنکه به جز دلیلی نیست/ تو همان آفتاب بزرگی که در سر من بالا می‌رود/ بدان هنگام که از خویشتن در اطمینانم.»