توضیحات

به دنیای بزرگ مداد خوش آمدید.شاید این کتاب یکی از کاملترین و بزرگترین مجموعه هایی باشد که درباره مداد نوشته شده است.موضوعات متنوعی از حیوانات گرفته تا انسان ها،را در این کتاب میبینید.طرح های این کتاب طرح های ابتدایی،پیش طرح ها و طرح های نهایی هستند که با تضاد تیرگی روشنی بافت و سایه مناسب کشیده شده اند.