توضیحات

این کتاب شما را با کمک تکنیک‌های الهام‌بخش و آموزنده (شامل جزئیات فراوان) راهنمایی می‌کند و به شکل چشم‌گیری تمرین‌های کاری شما را ساده خواهد کرد و اجازه خواهد داد بر عناصر خلاقانه کار با سفال تمرکز کنید. در این جا، دانش‌های تکنیکی بسیاری همراه با نکات قابل استفاده و فصل‌هایی آسان برای پیگیری مطلب به دست داده شده تا پروژه‌های شما سرانجامی خوش داشته باشند. هر فصل با سلسله مراتبی منطقی مرتب شده که شامل مراحل ساخت هم هست؛ سلسله مراتبی که شکل‌های پایه‌ای را دگرگون می‌کند تا اشکالی نو خلق کند و پیشنهاداتی برای اصلاح خطاها به دست دهد. شما ترغیب خواهید شد تا در حیطه گل، ابزار و تجهیزات، به اکتشاف بپردازید و نیز پیشنهاداتی به منظور انتخاب ابزارهای سودمند در دسترس شما قرار خواهد گرفت…