توضیحات

«آخرین راز شادزیستن، پیرو قلب خود باشید» تألیف اندرو متیوس (-۱۹۴۸) کتابی است درباره خود. کتابی است که می‌آموزد یک انسان تا چه‌اندازه ارزشمند است و می‌تواند به تعالی برسد. آخرین راز شاد زیستن در ده فصل نکاتی را به ما یادآوری می‌کند که ممکن است که آنها را مدت‌ها پیش فراموش کرده باشیم. احترام به خود. دوست داشتن دیگران همان‌گونه که هستند، عدم وابستگی به دنیا، عشق ورزی بی چشم‌داشت و چندین و چند نکته ارزشمند دیگر که برای داشتن زندگی شاد به معنای حقیقی باید آنها را آموخت و به‌کار بست:

چرا مثبت بیندیشیم؟

تصور کنید که سوار بر یک جمبوجت هستید و بر فراز اروپا پرواز می کنید که ناگهان یکی از موتورها از بال کنده می شود و سقوط می کند. دوست دارید خلبان چه واکنشی از خود نشان دهد؟ دوست دارید بگویید: «خونسرد باشید و کمربندهای نجات را ببندید! ما تعادل خود را از دست داده ایم اما حتماً راهی برای فرود پیدا می کنیم؟» یا ترجیح می دهید که خلبان سراسیمه از کابین خود بیرون بپرد و فریاد بزند: «همه ما کشته خواهیم شد! همه ما کشته خواهیم شد!» فکر می کنید کدام یک می تواند شما را به سلامت به زمین بنشاند؟

حال به زندگی روزمره خود فکر کنید جایی که دیگر خود شما خلبان خود هستید. با کدام رویکرد به حل مشکلات خود موفق خواهید شد: «حتماً راهی پیدا خواهیم کرد» یا «همه ما کشته خواهیم شد؟» این مهم ترین ویژگی تفکر مثبت است. تفکر مثبت، هیچ تضمینی به شما ارائه نمی دهد اما امکانی به وجود می آورد که از حداکثر توان خود بهره بگیرید.