توضیحات

کتاب 365روز با سعدی تالیف حسین محی الدین الهی قمشه ای می باشد،که در آن به شرح وتفسیر دقیق وساده مجموعه آثارسعدی شاعر شیرین سخن شیرازی پرداخته است.وهدف آن آشنایی با فرهیختگان و اهل قلم وسخن و فصاحت ایران است،تا جوانان و نوجوانان ایران را با فرهنگ وادب سرزمین پهناوربه شیوه ای بسیاردلنشین وساده آشنا نماید.

در کتاب 365 روز با سعدی،365 قطعه از گلستان،بوستان،غزلیات،قصاید و قطعات سعدی برگزیده شده است.

تا علاقه مندان بتوانند هر روز دقایقی چند در صحبت این شاعر آسمانی و عارف ربانی و علم فضایل و مکارم انسانی و عاشق و شیدای آفریدگار جهان و جمله آفریدگان به سر برند و کلمه حکمتی از او بشنوند.