توضیحات

ما فراتر از ژن های مان هستیم، همانطور که فراتر از مغزمان هستیم. ما
کاربرد ژن های مغز خود هستیم. بنابراین یادگیری ارتباط با ژن هایمان
یک ضرورت است. خوشبختانه کلید کنترل این جهش ها در دستان ما است.
ما با داشتن این کلید می توانیم فعالیت ژن های خود را روشن و خاموش و یا
کم و زیاد کنیم و به تدریج آن ها را اصلاح کرده و به نسل های بعد ژن های
سالم تری دهیم. به بیماری ها مبتلا نشویم و در صورت ابتلا، تنها با تغیر
سبک زندگی، خود را در امان نگه داریم.