توضیحات

داستان کتاب «پیش از آنکه مال شما باشیم» در سال ۱۹۳۹ اتفاق می‌افتد و داستان پسر دوازده‌ساله‌ای به نام ریل است که در می‌سی‌سی‌پی با چهار خواهر و برادر کوچکتر و والدینش، کوئین و برینی زندگی می‌کند.

یک شب، کوئین، که باردار است دچار درد زایمان می‌شود. همسرش او را به بیمارستان می‌برد. در همین فاصله، گروهی از پلیس‌ها ریل و خواهر و برادرهایش را به زور می‌گیرند.

بچه‌ها به یتیم‌خانه‌ای منتقل می‌شوند که توسط سه زن بی‌رحم اداره می‌شود، خانم تان، خانم مورفی و خانم پولنیک. در ابتدا بچه‌ها فکر می‌کنند که به‌زودی نزد پدر و مادر خود برمی‌گردند اما متوجه می‌شوند که ممکن است؛ هرگز والدین خود را دوباره نبینند.

در یتیم‌خانه هر یک از کودکان با سوءاستفاده، بی‌توجهی و سوءتغذیه روبه‌رو می‌شوند. خواهر ریل که نزدیکترین به سن او است، توسط یکی از کارگران به نام آقای ریگس مورد اذیت و آزار قرار گرفته و ناپدید می‌شود …