توضیحات

نمایشنامه «مگافونیا» بر اساس نظریه آلبرت آمستد آشورشناس آمریکایی که نویسنده کتاب «تاریخ هخامنشی» نوشته شده است. آمستد نظریه‌ای درباره بردیای دروغین دارد که براساس مدارک تاریخی یونانی، کتیبه بیستون و کتیبه‌هایی که در تخت جمشید و کاخ داریوش اول وجود دارد، نوشته شده است.

آمستد در در این نظریه اثبات می‌کند که داریوش اول بر اساس یک کودتای سیاسی بر علیه فرزندان کوروش به پادشاهی می‌رسد. در واقع بردیا به دست کمبوجیه به قتل نمی‌رسد بلکه با حیله داریوش کشته می‌شود. میلاد حسینی کارگردان نمایش «مگافونیا»نظریه آمستد را به خاطر تکثر منابع و معاصر بودن این دانشمند و این‌که برای انجام تحقیقاتش به ایران نیز سفر کرده مورد استفاده قرار داده و برای نگارش نمایشنامه «مگافونیا» چهار ماه تحقیق کرده و منابع گوناگونی را خوانده است.

حسینی متذکر شد: «متاسفانه یونانی ها در نگارش تاریخ ایران دست به تحریف های بزرگی زده‌اند. همچنین در تاریخی که به دست هرودوت درباره ایرانی‌ها و جنگ یونان و ایران نوشته شده انحراف‌های بزرگی صورت گرفته است. چون در واقع یونانی‌ها قوم پیروز بودند و تاریخ را هم به نفع خودشان نوشتند. نظریه پردازان زیادی نیز معتقدند که در اواخر دوره هخامنشی نزدیک به صدها هزار کتیبه جعل شده است.»

وی افزود: «متوجه شدم که جریان مغ کشی درواقع یک کشمکش سیاسی بین مادها و پارس‌ها بوده است و داریوش می‌خواسته قدرت مادها را که بردیا فرماندهی‌اش را در دست داشته از بین ببرد. معتقدم که باید در تاریخ ایران پیش از اسلام بازنگری هایی صورت گیرد چون منابعی که به دست ما رسیده منابع الکنی است. معتقدم تنها بهرام بیضایی و قطب الدین صادقی در زمینه نمایش‌های تاریخی ایران دست به بازنگری تاریخی زده‌اند.»

اسم مگافونیا لفظ یونانی وازه مغ کشی است. مغ کشی اولین آیین نمایشی در ایران است که به دست ما رسیده و در واقع مضمون شاه‌کشی را در خود دارد. این مضمون بعدها دستمایه نمایش هایی چون «کوسه برنشین» و «میر نوروزی» شده است.