توضیحات

نويسنده ي كتاب پيش رو با نگارش مقاله هاي كوتاه و تفكر برانگيز به بيان عقايد و انديشه هاي خود در زمينه هاي مختلف اخلاقي، سياسي، ادبي و اجتماعي از جمله: زنان و نقش آن ها در جامعه و زندگي، روابط ميان زن و مرد، اختلاف هاي قومي، مذهبي، نژادي و… با زباني روان و ساده مي پردازد.

گزیده ای از کتاب

با غيبت از كسي كه دور از ماست، دراصل سفره ي زندگي خودمان باز مي شود، اگر پرده از آن كنار بزنند، خدا مي داند از زيرش چه چيزهايي بيرون خواهد آمد. در درون همه ي ما يا آرزوي ترك كردن هست يا هراس ترك شدن. همه ي ما از اطراف، از خانواده هايمان، از زندگي خصوصي خويش، چيزهايي به ارث برده ايم. ما با زخم ها و خالكوبي هاي نامرئي مان زندگي مي كنيم. آيا وقتي از دست كسي عصباني هستيم، به اين معني است كه از دست همه ي آن هايي كه در گذشته ما را آزار داده اند عصباني هستيم؟ وقتي به يكي نمره ي كم مي دهيم، آيا به اين معني است كه به هر كسي در گذشته ما را آزرده خاطر كرده، نمره ي منفي مي دهيم؟