توضیحات

فرانکی پرستو، پسری که در کلیسایی در حال سوختن به دنیا آمد و توسط یک معلم گیتار نابینا بزرگ شد، توانایی های خارق العاده ای در موسیقی دارد که نه تنها مسیر زندگی خودش بلکه مسیر زندگی اطرافیانش را نیز شکل می دهد. فرانکی در نه سالگی، عشق زندگی خود یعنی آرورا را ملاقات می کند؛ در همان روز، جنگ داخلی، خانه اش را نابود می کند و او به آمریکا فرستاده می شود: فرانکی به شکلی مخفیانه در بخش زیرین یک قایق به آمریکا می رود در حالی که فقط یک گیتار و شش تار اسرارآمیز را در کنار خود دارد؛ تارهایی که قدرت این را دارند که زندگی افراد را دگرگون کنند. فرانکی که برای زنده ماندن به موسیقی اتکا کرده، سراسر آمریکا را زیر پا می گذارد، به امید این که بتواند یک بار دیگر عشق خود، آرورا را ملاقات کند.