توضیحات

باید به اولین و مهم‌ترین پرسش کلیدی این عارضه پاسخی روشن و منطقی داد: «لکنت‌زبان چگونه آغاز می‌شود؟» پاسخ به این پرسش تنها راهگشای دستیابی به «پیشگیری» و نیز درمان عمیق و پایدار لکنت‌زبان است. بدون این پاسخ، می‌توان با اطمینان گفت که هیچ گره‌ای از این عارضه گشوده نخواهد شد و ما همچنان به دور خود می‌چرخیم و اسیر باورهای غیرواقع و دور از ماهیت آن خواهیم بود. پاسخ به این پرسش، هدف نهایی این کتاب است.

درقسمتی از کتاب می خوانیم

می‌دانید که آستانه‌ی تحمل خردسالان در برابر فشارهای روانی بسیار پایین است. به‌طور معمول،‌ یک جوان بیست ساله هنگام ترس از تاریکی با تکیه بر توان تجزیه و تحلیل و نیز آموزش و تجارب قبلی، فشار روانی وارده را مانند عمل ضربه‌گیری فنرهای خودرو در خود حل می‌کند و آن را به سلامت می‌گذراند. ولی کودکی خردسال برای مقابله با چنین فشارهایی هیچ سلاحی ندارد و خیلی زود پیمانه‌ی تحمل او سر می‌رود و دچار واکنش می‌شود. در این مورد (داینس بیر، ۱۹۸۹) معتقد است «وجود گاه به گاه تنش همراه با مهلت حل وفصل، به ایجاد تحمل بیشتر در برابر آن فشار روانی منجر می‌شود.» در نتیجه، طبیعی است که آستانه‌ی تحمل خردسالان که فاقد چنین تجاربی هستند، پایین‌تر از بزرگسالان باشد.

فشار روانی بیش از آستانه‌ی تحمل، می‌تواند واکنش اسپاسم و گرفتگی تارهای صوتی خردسالان را به همراه داشته باشد.