توضیحات

کتاب دانشنامه سیاسی ازقدیمی ترین و جامع ترین کتبی است که درزمینه توضیح فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی نوشته شده

خواندن این کتاب برای افزایش معلومات سیاسی خیلی خوب خواهد بود چرا که توجه به منشا واژگان سیاسی و تفکراتی که مدافعان هر مکتب سیاسی دارند. فوائد خاص خودش را داردکه شاید یکی ازآن ها بهبود درک متقابل سیاسی باشد.همینطور کتاب مرجع بسیارخوبی است برای کسانی که درحال مطالعه با برخی از واژه ها و اصطلاحات سیاسی برخورد میکنند این کتاب کاملا بی طرفانه با نثری ساده و همه فهم به شرح نسبتا جامع این اصطلاحات می پردازد