توضیحات

کتاب “دانشنامه سیاسی” بی‌شک یکی از کتابهای دقیق و نسبتا کامل در زمینه اصطلاحات علوم سیاسی است.
در این کتاب شرح واژه ها و مکتب‌ها با روشی علمی و تحسین‌برانگیز  انجام گرفته و با نثری گیرا سعی در قابل فهم نمودن هر چه بیشتر این اصطلاحات -برای مخاطبان مختلف- شده است.