توضیحات

اثری است از شهریار قنبری  این کتاب سخنان، ترانه ها، گفتگو ها و نقل قول هایی را از زیبایی آفرینان بزرگ جهان در خود جای داده است، بزرگانی هم چون ساموئل بکت، پابلو نرودا، جرج مارتین، پل مک کارتنی، باب دیلن، فرانسیس کبرل و…، مجموعه حاضر هم چنین راهکارهایی را برای ترانه نویسان ارائه کرده است، نکاتی که به جهت خلق اثر و ترانه ای دلنشین ضروری اند و کمکی به سزا در راستای آفرینشی روح نواز می کنند.

گزیده ای از کتاب:

جامعه ما اگر کتابخوان باشد، شاعری حرفه می شود.

شاعر می تواند با کلمه هایش به آسانی زندگی کند. بی که ناگزیر باشد، صبح ها در بخش تزریقات آمپول بزند و شب ها، پاری وقت ها شعر بنویسد.

جهان نویسنده کم دارد. شوق نوشتن را در بچه ها بیدار کنیم.

هیچ جامعه ای به خوشبختی نمی رسد، اگر هنرمندانی خوشبخت نداشته باشد.

کتاب خواندن، عادت زیبایی ست.

کتاب بخوانیم و زیباتر شویم.